Dislcaimer

Ons pand in Den Haag
Deze website is te goeder trouw gemaakt, doch biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Compra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. Wassalon de Regentesse kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.
Disclaimer | Copyright | Contact
 
Wassalon de Regentesse: De goedkoopste wassalon van Den Haag

070-3020221

Facebook Wassalon de Regentesse Twitter Wassalon de Regentesse
 

 Home | Openingstijden | Prijslijst | Route | Contact

 

Dislcaimer

Ons pand in Den Haag
Deze website is te goeder trouw gemaakt, doch biedt geen garantie (noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend) voor de volledigheid en juistheid van de informatie die zij bevat. Onvolkomenheden, als gevolg van menselijke vergissingen, kunnen voorkomen. Compra aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de directe of indirecte gevolgen van handelen of nalaten van handelen op basis van gegevens die de site verschaft. Wassalon de Regentesse kan de site zonder voorafgaande waarschuwing wijzigen.
 

 Disclaimer | Copyright | Contact